073-8515703wachttijden

Klachten


Wij proberen uw behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat u klachten heeft over de behandeling of uw behandelaar. In de eerste instantie kunt u die het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Doorgaans zal deze u geduldig aanhoren en proberen een oplossing voor uw klacht te zoeken. Wanneer dit niet mogelijk is kunt u uw klacht telefonisch of schriftelijk melden bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris heeft een onafhankelijke en onpartijdige rol en kan u gratis advies geven met betrekking tot de indiening van uw klacht en u bijstaan bij het formuleren van de klacht. Ook onderzoekt de klachtenfunctionaris de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Klachtenloket Zorg
Wanneer u een vraag of klacht heeft kunt u deze voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/. Niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris? Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, kunt u zich richten tot De Geschillencommissie zorg. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op www.degeschillencommissiezorg.nl.