073-8515703wachttijden

Verwijzers


Wmo Dagbesteding bij Osperon aanvragen? Hieronder beschrijven we de procedure:
  • Neem contact op voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Dit kan bij de coördinator dagbesteding: Richard Bekkers (r.bekkers@osperon.nl of bel 06 41 81 66 84). Tijdens dit bezoek wordt gezamenlijk een intakeformulier ingevuld.
  • Na de kennismaking is er de mogelijkheid om een aantal dagdelen te komen proefdraaien.
  • Aan de hand van het intakeformulier en proefdraaien volgt een evaluatiegesprek. Wanneer beide partijen positief zijn over de mogelijkheden binnen de dagbesteding kan er een indicatie worden aangevraagd.
  • De zorgvrager is verantwoordelijk voor het aanvragen (melden) van een indicatie dagbesteding bij het Wmo-loket van zijn/haar gemeente. Aanmelden kan ook via een verwijzer of een ouder/wettelijke verzorger. Osperon kan ondersteuning bieden bij de aanvraag.
  • De verwerking van een melding Wmo dagbesteding duurt 2 tot 6 maanden.
  • Na de melding bij het Wmo-loket worden afspraken gemaakt over planning en start van de dagbesteding.
  • Als de indicatie is afgegeven, volgen er een aantal administratieve verplichtingen: plan van aanpak, ondertekenen zorgovereenkomst en risicoanalyse en uitleg over Carenzorgt (persoonlijk online patiëntendossier).
  • Aandachtspunt: de indicatie betreft veelal geen vervoer van en naar de dagbesteding. Als vervoer een probleem is, denkt Osperon mee over een oplossing.
  • Heeft iemand een Persoonsgebonden budget (PGB), dan kan de begeleiding rechtstreeks bij ingekocht worden.