073-8515703wachttijden

Verwijzers


Aanmeldprocedure Jeugd/opvoedondersteuning:

Jeugdhulp bij Osperon aanvragen? Hieronder beschrijven we de procedure:
  • Neem bij voorkeur eerst contact op met Marieke van Sambeek (tel. 06 – 50819163) om de casus voor te leggen. Dit kan eventueel anoniem.
  • Osperon beoordeelt of passende ondersteuning mogelijk is.
  • Zo ja, dan stellen we de aanvrager op de hoogte en geven we aan wanneer de ondersteuning kan starten.
  • Jeugdhulp kan onder andere aangevraagd worden door: huisarts, GGD- arts, voogdijinstellingen, gemeentes, enz. Clienten en of hun ouders kunnen ook zelf een aanvraag doen bij de gemeente.


Bij niet gecontracteerde gemeenten zijn er ook mogelijkheden om hulp te verlenen via een maatwerkovereenkomst.