073-8515703wachttijden

Cliëntenraad

Binnen Osperon kunnen cliënten meepraten en meedenken over het beleid. Daarvoor is een cliëntenraad ingesteld. De leden van de cliëntenraad vertegenwoordigen iedereen die om wat voor reden te maken krijgt met Osperon. Dat kunnen zowel (potentiële) cliënten en hun familie zijn als bezoekers. Regelmatig overlegt de raad met de directie. Er komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de cliënten. Hoe goed worden cliënten behandeld? Zijn er lange wachttijden? Dit zijn maar een paar voorbeelden die aan bod kunnen komen.

Uw mening is belangrijk
Heeft u ideeën of suggesties? De cliëntenraad nodigt u graag uit om uw ervaringen binnen Osperon met hen te delen. Uw informatie, zowel positief als negatief, is een aanleiding om zaken bij de directie van Osperon aan de orde te stellen. Dit kan schriftelijk maar ook via de e-mail.

U kunt uw reactie sturen naar clientenraad@osperon.nl of naar:

Osperon
T.a.v. De Cliëntenraad
Ketelaarskampweg 9
5222 AL 's-Hertogenbosch