073-8515703wachttijden

Wachttijd WMO Begeleiding


Er is momenteel geen wachttijd voor wmo begeleiding.Wachttijd Jeugd


Er is momenteel geen wachttijd voor Jeugd.Wachttijd Dagbesteding


Er is momenteel geen wachttijd voor Dagbesteding.Wachttijd Behandeling


De wachttijd voor de start van de behandeling is afhankelijk van de aard van de problematiek, de daarvoor benodigde behandeling en ook waar u verzekerd bent. Dit laatste heeft invloed doordat Osperon ieder jaar samen met zorgverzekeraars afspraken maakt over hoeveel zorg wordt ingekocht.

Hierdoor zijn wij, door de lange wachttijden voor CZ en VGZ verzekerden, genoodzaakt om per 18 maart 2024 een aanmeldstop in te voeren voor CZ en VGZ verzekerden.

Voor alle overige zorgverzekeraars is er geen aanmeldstop en is de wachttijd ongeveer 2 maanden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, dan wel wanneer u verzekerd bent bij een verzekeraar waarvoor wij momenteel een aanmeldstop kennen, kunt u altijd contact opnemen met wachtlijstbemiddeling van uw ziektekostenverzekering.