073-8515703wachttijden

Verwijzers


Wmo-begeleiding bij Osperon aanvragen? Neem hiervoor contact op met de gemeente van uw woonplaats.;

Hieronder beschrijven we de procedure voor het aanvragen van WMO begeleiding in de gemeente 's-Hertogenbosch:
  • Iedereen kan samen met de cliënt een aanmeldformulier van KOO invullen.
  • De gemeente beoordeelt deze aanvraag; meestal wordt een ‘keukentafelgesprek’ gehouden om een duidelijkbeeld van de hulpvraag te krijgen.
  • Als de aanvraag wordt goedgekeurd, neemt de gemeente contact op met Osperon.
  • Wanneer Osperon passende begeleiding kan geven, maakt de gemeente een ondersteuningsplan. De cliënt moet dit plan ondertekenen.
  • Het ondersteuningsplan gaat naar KOO, dat de formele indicatie afgeeft.
  • De begeleiding kan starten.
  • Heeft iemand een Persoonsgebonden budget (PGB), dan kan de begeleiding rechtstreeks bij Osperon ingekocht worden.

Het is mogelijk om bij twijfel of voor meer informatie contact op te nemen met Marieke van Sambeek.
      Mevr. Marieke van Sambeek, Leidinggevende, Systeemtherapeut


06-50819163 m.vansambeek@osperon.nl