073-8515703wachttijden

WMO Dagbesteding


Een ruim, licht atelier dat verwarmd wordt door houtkachels, een gezellige ontmoetingsruimte en een bijzondere buitenplaats. Welkom bij Loods №9, de dagbestedingslocatie van Osperon. Speciaal voor mensen die op een bepaald moment in hun leven niet meer zelf in beweging kunnen komen. Zij hebben een negatieve ervaring meegemaakt of kampen met kwetsbaarheid, een beperking, trauma of stoornis.

Bij Loods №9 krijgt iedereen de ruimte om stap voor stap weer in beweging te komen. Daarom gebruiken we ook graag de term dagactivering. Met elkaar vormen de deelnemers een collectief waarin iedereen een eigen plek en rol heeft. Alle trajecten zijn maatwerk. Het vervolg kan uitstroom zijn naar onderwijs, stage, vrijwilligerswerk of een betaalde baan.

Voor wie?


Wmo (arbeidsmatige) dagbesteding is bedoeld voor kwetsbare mensen die eraan moeten wennen om weer in een (soms voor hen, volledig nieuwe) sociale omgeving te verkeren. U kunt hierbij denken aan mensen met een:
 • Lichte beperking
 • Psychische kwetsbaarheid en/of trauma
 • Stoornis (bv. Autisme)
 • Volwassenen/jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of maatschappij
 

Wat doen we?


Loods №9 is een bijzondere ontmoetingsplek en werkplaats. Het aanbod bestaat uit individuele dagactivering, groepsbegeleide dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en UWV re-integratie ‘werk fit’ trajecten.

Een traject bij Loods №9 is een individueel maatwerktraject. Het bestaat uit één of meerdere activiteiten die zijn afgestemd op persoonlijke wensen, capaciteiten en belastbaarheid. De deelnemer draait mee met de dagbesteding of voert activiteiten uit met meer verantwoordelijkheid die aansluiten op kennis en kunde. Samen bepalen we welke activiteiten we inzetten, zodat na afronding van het traject een succesvol resultaat is bereikt.

Loods №9 als ontmoetingsplek


Laagdrempelig mensen ontmoeten met dezelfde achtergrond, ervaringen en interesses. Genieten van de huiselijke en vrolijke sfeer. Zonder druk samen of in je eentje ergens aan werken. Gezamenlijk lunchen met zelfbereide soep, en van al die recepten een fijn Soep-boek maken. Nieuwe belevenissen, positieve ervaringen, van elkaar leren. Dit alles helpt iemand om de wereld met andere ogen te bekijken en daardoor zelf weer in beweging te komen.
 

Loods №9 als werkplaats


Voor wie kan toewerken naar een betaalde baan is er een traject arbeidsmatige dagbesteding. Deelnemers bouwen bestaande vaardigheden uit, gaan aan de slag met verbeterpunten en zoeken uit in welke richting ze werk willen zoeken. Er is specifiek aandacht voor de Nederlandse taal en voor omgangsvormen op de werkplek: werktijden, afspraken nakomen, teamwork en de omgang met leidinggevenden.

Loods №9 biedt veel mogelijkheden om deskundig te worden in ambachtelijk handwerk. Een aantal voorbeelden:
 • Opknappen van houten boten (Zweedse klassiekers), onder begeleiding van een deskundige die verbonden is aan de Zweedse Klassieker Club. De motorboten lenen zich uitstekend voor restauratie door hun lichte en overzichtelijke bouwwijze.
 • Verrassende producten maken: mozaïekspiegels, waxinelampjes van glasscherven, moestuinbakken
 • Herstellen en opfrissen van meubels
 • Naaiatelier
 • Een cursus houtbewerking volgen en daarmee een certificaat behalen.

Osperon UWV re-integratie mogelijkheden

Behandeling en ambulante thuisbegeleiding:

Osperon biedt op een cultuursensitieve wijze psychische en psychiatrische behandelingen aan, evenals begeleiding in de thuissituatie. Ons team van 45 medewerkers is gespecialiseerd in interculturele psychiatrische en psychosociale hulpverlening.

Doelgroep

Voor wie zijn UWV Re-integratietrajecten bij Osperon mogelijk

UWV re-integratietrajecten zijn er voor mensen met een Ziektewetuitkering of Arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, zoals WGA, WIA, WAO, Wajong en WAZ. Osperon is gespecialiseerd in interculturele hulpverlening, psychologische behandeling, psychosociale en ambulante begeleiding en dagbesteding. We bieden Re-integratieactiviteiten aan voor alle doelgroepen en opleidingsniveaus via onze dagbesteding.

Cultuursensitieve en meertalige begeleiding:

Wij hebben begeleiders en behandelaars in dienst die naast het Nederlands vaak ook een tweede moedertaal spreken. Hierdoor kunnen zij, indien nodig, optreden als tolk om de eerste behoeften van onze cliënten te vertalen. Enkele van de talen die zij beheersen zijn: Pools, Turks, Marokkaans, Iraans (Farsi), Afghaans (Dari), Irakees (Koerdisch - Dialect Bahdinan), Syrisch (klassiek Arabisch) en Armeens.

Talen die momenteel gesproken worden door deelnemers aan de dagbesteding zijn onder andere: Pools, Turks, Marokkaans, Iraans (Farsi), Afghaans (Dari), Irakees, Syrisch (klassiek Arabisch), Armeens, Tigrinya, Tsjetsjeens, Osetisch, Oekraïens, Russisch, Togo, Senegalees, Udo, Portugees, Argentijns, Nederlands, Engels, Duits en plat Bosch. :)

Dagbesteding:

Vanuit onze dagbesteding helpen we mensen fysiek, mentaal en sociaal sterker te worden zodat ze uiteindelijk weer kunnen deelnemen aan de maatschappij. Onze doelgroep omvat niet alleen mensen met een andere culturele achtergrond, maar ook Nederlandse deelnemers, van man tot vrouw en van jong tot oud. De brede dienstverlening binnen de dagbesteding heeft meerdere positieve effecten, met zelfredzaamheid en participatie als belangrijkste resultaten. We bieden drie soorten dagbesteding aan, die we ook inzetten voor onze dienstverlening aan het UWV:
 • Individueel begeleide dagbesteding (Participatie-interventie):

  We begeleiden mensen één-op-één die niet zelfstandig vooruitkomen, bijvoorbeeld vanwege een verslaving, stoornis (zoals autisme), psychische, mentale of fysieke beperkingen, waarbij taal vaak ook een rol speelt.
 • Groepsbegeleide activiteiten (Bevorderen maatschappelijke deelname):

  Deelnemers die weerbaarder zijn en minder moeite hebben met contact met andere deelnemers, kunnen deelnemen aan georganiseerde groepsactiviteiten. Hier wordt onderling contact en samenwerking gestimuleerd.
 • Arbeidsmatige dagbesteding (Werkfit-traject):

  Dit maatwerktraject houdt rekening met het opleidingsniveau en de gewenste uitstroomrichting. We bieden naast reguliere activiteiten en werknemersvaardigheden alle mogelijke werkzaamheden binnen de dagbesteding aan, zoals beheer, facilitair werk, schoonmaak, catering, groenvoorziening, houtbewerking, naai- en creatieve ateliers, en restauratie van houten schepen.

Werkwijze:

Bij aanvang beginnen we met een kennismakingsgesprek zodat je ons bedrijf, de begeleiding en onze werkwijze leert kennen. Daarna bespreken we jouw leerwensen, wat je belangrijk vindt, waar we rekening mee moeten houden en wat je van ons verwacht. We stellen samen doelen op die je tijdens het traject wilt bereiken en maken een plan van aanpak dat wordt beoordeeld door het UWV. Zodra het plan akkoord is bevonden door het UWV, gaan we aan de slag!

Aanmeldprocedure UWV Werkfit-traject:

De aanmelding voor een UWV traject verloopt vaak via een doorverwijzing van een contactpersoon van UWV, zoals een Arbeidsdeskundige, re-integratiebegeleider of adviseur werk. Het is ook mogelijk om zelf een kennismakingsgesprek aan te vragen. Na goedkeuring van het UWV voor een traject, nemen we contact met je op voor een intakegesprek.

Contactgegevens coördinator dagbesteding:

E-mail: r.bekkers@osperon.nl
Telefoon: 0641816684

Werkwijze


Voor veel mensen is de stap naar dagbesteding groot. Ze zitten al lange tijd thuis, zonder sociale contacten en zonder werk. Vaak is het dag/nachtritme verstoord. We beginnen dus voorzichtig: kijk maar eens rond, wat spreekt je aan? Soms sluit iemand graag aan bij een bestaande activiteit, soms creëren we iets nieuws. Je creatief kunnen uiten vinden we bij Osperon heel belangrijk. Wat dat betreft zijn er weinig grenzen.

Wat is het resultaat?


De stapsgewijze aanpak zorgt ervoor dat bij deelnemers een motivatie wordt blootgelegd wat zich verspreidt naar andere aspecten van hun leven. Daarnaast benadrukken we ieders belangrijke bijdrage aan het collectief. Hierdoor voelen mensen zich gewaardeerd, krijgen weer het gevoel dat ze invloed uit kunnen oefenen op hun leven en ‘er weer echt bij horen’. Dat stimuleert en geeft energie om steeds meer het heft in eigen handen te nemen.

Door wie?


Onze medewerkers zijn HBO-geschoold met een achtergrond in sociaal werk, jongerenwerk, gedragskunde en kunst/creativiteit. Kijk hier voor meer informatie over het team van Osperon.
Daarnaast investeren we ook in het verhogen van de kwaliteit van de hulpverlening door maandelijkse cliënten overleggen, intervisie en in- externe cursussen.

Samenwerking


Osperon staat open voor elke vorm van samenwerking. Er zijn nauwe contacten met gemeenten, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, sociale en maatschappelijke organisaties, dagbestedingen, vluchtelingenorganisaties, sociale werkbedrijven, vrijwilligersorganisaties, enz. Onze grote kracht? Wij kunnen partijen ondersteunen met specifiek inzicht over de doelgroep: hoe ziet de wereld van onze klanten eruit en wat zijn belangrijke culturele verschillen? Wij weten wat bij deze doelgroep werkt, wat niet en welke hobbels soms overwonnen moeten worden.

Werkgebied

Met welke gemeentes heeft Osperon een zelfstandig contract.

Bekijk ons werkgebied

Corné was overspannen en wilde weer aan de slag

"Ik ken mezelf beter en vertrouw anderen weer."

Lees het verhaal van Corné
Ervaringsverhaal
van Corné

Verwijzers + aanmeldingLees meer over verwijzers