073-8515703wachttijden

Osperon Jeugd

Als een kind in twee culturen opgroeit, kan dit extra uitdagingen geven.. Ouders voeden op vanuit de gewoonten en gebruiken uit het land van herkomst. Kinderen hebben dagelijks (bijvoorbeeld op school) te maken met wat ‘normaal’ is in de Nederlandse samenleving. Als dit structureel botst, raakt het gezinsleven uit balans. Dit kan onder andere leiden tot gedragsproblemen bij de kinderen.
Opvoedondersteuning op maat kan helpen bij het doorbreken van eventuele negatieve spiralen. Samen gaan we op zoek naar een goed evenwicht in de opvoeding: aansluiten bij de Nederlandse samenleving én de culturele eigenheid behouden.

Voor wie?


Ambulante ondersteuning door Osperon Jeugd wordt aangevraagd voor jeugdigen tot 18 jaar.

Wat doen we?


De begeleiding is praktisch van opzet en gericht op:
  • Inzicht geven in wat er in de Nederlandse samenleving van je wordt verwacht als kind maar ook als opvoeders
  • Inzicht geven in de omgang met de kinderen
  • Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon
  • Ondersteuning bij contacten met diverse organisaties
Er kan sprake zijn van een combinatie met Wmo begeleiding en/of dagbesteding

Onze werkwijze


Vaste begeleiders bezoeken de jeugdige en of het gezin een of meer keer per week. We werken meestal met maximaal twee begeleiders per gezin om de continuïteit te kunnen waarborgen en waardoor cliënten vaste gezichten zien. In het begin is de ondersteuning vaak intensief, later kan dit vaak afgebouwd worden. De lengte van het traject is per jeugdige/ gezin verschillend. Alle jeugdigen worden gemonitord door een gedragsdeskundige/ orthopedagoge en maandelijks besproken in het jeugdoverleg van Osperon.

Onze begeleiders zijn toegankelijk, actief en betrokken. We wachten niet af, maar gaan outreachend te werk. Ouders worden gestimuleerd om hun eigen wereld en die van hun kinderen te vergroten, meer verbinding met de samenleving! Dit is namelijk het startpunt voor een geslaagde integratie. We stimuleren contacten met school, (sport)verenigingen, buurtvoorzieningen, bibliotheek, vrijwilligerswerk, taalonderwijs, enz.


Wij begrijpen dat veel jeugdigen maar ook ouders het moeilijk vinden om zulke stappen te zetten. Ze voelen zich onzeker, bijvoorbeeld vanwege traumatische ervaringen in het land van herkomst wat ertoe kan leiden dat het moeilijk is om mensen te vertrouwen of/ en omdat ze moeite hebben met de Nederlandse taal en nog niet weten wat er van hen verwacht wordt. Daarom kunnen we er voor kiezen om bij zo’n eerste bezoek mee te gaan ter ondersteuning en om onszelf voor te stellen als eventueel contactpersoon. Onze begeleiders zijn bekend met PTSS-klachten, migratie en de problemen die hieruit voort kunnen komen, zijn bekend en alert op eventuele oorlogservaringen daarnaast kunnen zij ingewikkelde zaken in begrijpelijke taal aan de cliënt uitleggen. Bovendien hebben we meerdere medewerkers die verschillende talen spreken.

Groepstraining


De kracht van een groep is zeer waardevol: ontmoeting, van elkaar leren en merken dat je ergens niet alleen in staat. Daarom bieden we binnen Osperon Jeugd ook groepstrainingen aan. Bijvoorbeeld een communicatietraining en training opvoedondersteuning. Deze vinden plaats in onze vestiging aan de Ketelaarskampweg 9 in Den Bosch.

Wat is het resultaat?


Aan het eind van een begeleidingstraject is het gezinsleven in rustiger vaarwater gekomen en is er meer balans. De kinderen hebben meer kansen om zich goed te ontwikkelen.

Door wie?


Onze medewerkers zijn veelal HBO-geschoold. Ze staan onder supervisie van een gedragswetenschappen en/ of hebben een SKJ-registratie (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).
Daarnaast investeren we ook in het verhogen van de kwaliteit van de hulpverlening door maandelijkse cliënten overleggen, intervisie en in- externe cursussen.

Kijk hier voor meer informatie over het team van Osperon

Samenwerking


Osperon staat open voor elke vorm van samenwerking. Er zijn nauwe contacten met gemeenten, zorgorganisaties, GGZ- instellingen, onderwijsinstellingen, wijkteams, sociale en maatschappelijke organisaties.

Onze grote kracht? Wij kunnen partijen ondersteunen met specifiek inzicht over de doelgroep: hoe ziet de wereld van onze cliënten eruit en wat zijn belangrijke culturele verschillen? Wij weten wat bij deze doelgroep werkt, wat niet en welke hobbels soms overwonnen moeten worden.

Aanmeldprocedure Jeugd/opvoedondersteuning: Jeugd


hulp bij Osperon aanvragen? Hieronder beschrijven we de procedure:
  • Neem bij voorkeur eerst contact op met Marieke van Sambeek (tel. 06–50819163) om de casus voor te leggen.
  • Dit kan eventueel anoniem.
  • Osperon beoordeelt of passende ondersteuning mogelijk is.
  • Zo ja, dan stellen we de aanvrager op de hoogte en geven we aan wanneer de ondersteuning kan starten.
  • Jeugdhulp kan onder andere aangevraagd worden door: huisarts, GGD- arts, voogdijinstellingen, gemeentes, enz.
  • Clienten en of hun ouders kunnen ook zelf een aanvraag doen bij de gemeente.

Werkgebied


Met welke gemeentes heeft Osperon een zelfstandig contract.

Bekijk hier het werkgebied voor Jeugd

Palestijnse Lutfyah zocht hulp voor haar zoons


“Als je positief bent, kun je alles. In Nederland heb je zoveel kansen. Ik vind het geweldig hier.”

Lees het verhaal van Lutfyah
Ervaringsverhaal
Lutfyah

Verwijzers + aanmeldingLees meer ...