073-8515703wachttijden

WMO begeleiding


Kwetsbare burgers die moeite hebben met integreren in de Nederlandse samenleving vinden het lastig om helemaal zelfstandig zelf richting aan hun leven te geven. Dit komt onder andere doordat ze niet goed weten wat er van hen verlangd wordt. Cultuursensitieve ambulante begeleiding op maat (Wmo begeleiding) ondersteunt hier waar nodig, versterkt het zelfvertrouwen en stimuleert eigen initiatief. Met als doel dat mensen hun eigen weg leren vinden en met vertrouwen aan hun toekomst kunnen bouwen.
 

Voor wie?

 • Mensen die te maken hebben met grote veranderingen in het leven
 • Mensen met psychiatrische problemen
 • Mensen met een stapeling van psychosociale problemen
 • Mensen in kwetsbare situaties

Wat doen we?


De begeleiding is praktisch van opzet en is gericht op:
 • Structureren van het dagelijks leven: rust, orde en regelmaat
 • Wegwijs maken in de Nederlandse samenleving in al haar facetten
 • Versterken en uitbouwen van sociale contacten
 • Ondersteuning bij contacten met diverse organisaties
 • Ordenen van de administratie
 • Versterken van zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde
 • Leren omgaan met een stoornis of beperking
Vaak is sprake van een combinatie met dagbesteding. behandeling en/of jeugdhulp in de vorm van opvoedondersteuning.

Onze werkwijze


Vaste begeleiders bieden een of meer keer per week hulp aan huis. In het begin kan de ondersteuning intensief zijn, later kan dit vaak afgebouwd worden. De lengte en intensiteit van het traject is per cliënt verschillend. Als er een crisissituatie is, pakken we die eerst aan. We bekijken samen met de cliënt wat er nodig is om sterker te worden, zodat hij/zij bij toekomstige problemen zelf weet welke weg te bewandelen. Onze begeleiders zijn toegankelijk, actief, betrokken en werken systemisch. Hun begeleiding/ondersteuning zorgt voor meer kennis bij cliënten over Nederlandse gebruiken, normen en waarden. Cliënten ontwikkelen hierdoor meer zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. Een belangrijke stap naar meer zelfredzaamheid en het uitbouwen van kracht. We bekijken samen met de cliënt waar hij of zij goed in is, wat een trots gevoel kan geven. Lekker bezig zijn, iets maken, iemand helpen, iemand iets leren; het draagt er allemaal aan bij. Passende dagbesteding kan hier een rol bij spelen.

Osperon biedt waar nodig verschillende mogelijkheden om behandeling, Wmo, jeugdhulp en dagbesteding te combineren. Hierdoor zijn de lijntjes kort en kan er intensief samengewerkt worden.

Groepstraining


De kracht van een groep is zeer waardevol: ontmoeting, van elkaar leren en merken dat je ergens niet alleen in staat. Daarom bieden we binnen Osperon Wmo begeleiding ook groepstrainingen aan. Bijvoorbeeld een communicatietraining. Onze groepstrainingen vinden plaats op onze vestiging aan de Ketelaarskampweg 9 in Den Bosch. Deze trainingen worden op basis van ervaring en expertise van- en door onze eigen medewerkers ontwikkeld en gegeven.

Wat is het resultaat?


Naarmate een begeleidingstraject vordert, merken we dat mensen ‘aarden’ in de samenleving. Ze begrijpen wat er van hen gevraagd wordt en voelen dat ze erbij mogen horen. Ook realiseren ze zich dat ze invloed hebben op hun eigen toekomst; voor velen een nieuwe ervaring!

Door wie?


Ons Multiculturele team van ambulant begeleiders zijn veelal HBO geschoold met ruime ervaring in de interculturele hulpverlening.
Daarnaast investeren we ook in het verhogen van de kwaliteit van de hulpverlening door maandelijkse cliënten overleggen, intervisie en in- externe cursussen.

Bekijk het team van Osperon

Samenwerking


Osperon staat open voor elke vorm van samenwerking. Er zijn nauwe contacten met gemeenten, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, sociale en maatschappelijke organisaties, dagbestedingen, wijkteams, vluchtelingenorganisaties, sociale werkbedrijven en vrijwilligersorganisaties enz.
Onze grote kracht? Wij kunnen partijen ondersteunen met specifiek inzicht over de doelgroep: hoe ziet de wereld van onze cliënten eruit en wat zijn belangrijke culturele verschillen? Wij weten wat bij deze doelgroep wel en niet werkt. Wij weten welke hobbels soms overwonnen moeten worden om volwaardig mee te draaien in de samenleving; met behoud van de eigen cultuur én het in acht nemen van Nederlandse waarden en normen.

Werkgebied


Met welke gemeentes heeft
Osperon een zelfstandig contract.

Bekijk ons werkgebied voor WMO Begeleiding
"Osperon is betrokken
en geeft mij kracht"

Nancy vluchtte getraumatiseerd uit Sierra Leone


"Osperon is betrokken en geeft mij kracht."

Lees het verhaal van Nancy

Verwijzers + aanmeldinglees verder ...