073-8515703wachttijden
WMO Begeleiding
Kwetsbare burgers die moeite hebben met integreren in de Nederlandse samenleving vinden het lastig om helemaal zelfstandig zelf richting aan hun leven te geven. Dit komt onder andere doordat ze niet goed weten wat er van hen verlangd wordt. Cultuursensitieve ambulante begeleiding op maat (Wmo begeleiding) ondersteunt hier waar nodig, versterkt het zelfvertrouwen en stimuleert eigen initiatief. Met als doel dat mensen hun eigen weg leren vinden en met vertrouwen aan hun toekomst kunnen bouwen.

Lees meer over WMO Begeleiding

Werkgebied


Met welke gemeentes heeft
Osperon een zelfstandig contract.

Bekijk ons werkgebied voor WMO Begeleiding
"Osperon is betrokken
en geeft mij kracht"

Nancy vluchtte getraumatiseerd uit Sierra Leone


"Osperon is betrokken en geeft mij kracht."

Lees het verhaal van Nancy

Verwijzers + aanmeldinglees verder ...